Rezultate așteptate

Prin rezultatele care vor fi dezvoltate, proiectul contribuie la  îndeplinirea obiectivelor Ministerului Educației și Cercetării Științifice şi a instituțiilor aflate în coordonarea şi subordonarea sa. Prin implementarea măsurilor de descentralizare prevăzute în legea educației naționale (și mai ales a celor de decentralizare financiară), Ministerul ia măsuri de creştere a eficienței instituționale, simplificare administrativă și reducere a cheltuielilor. În consecință, autoritățile administrației publice centrale vor elabora politicile naționale, iar serviciile deconcentrate vor păstra atribuțiile care privesc controlul, inspecția şi monitorizarea domeniului în care activează.

Proiectul îşi propune să soluționeze o problemă atât la nivel sectorial (sectorul prioritar Educație), dar mai ales la nivel național, în condițiile în care vizează îmbunătățirea eficacității organizaționale a Ministerului Educației și Cercetării Științifice și a instituțiilor subordonate (localizate din punct de vedere teritorial in toate județele țării), prin  dezvoltarea sistemului de control managerial intern (SCMI).

Implementarea corespunzătoare a proiectului va permite dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Educației și Cercetării Științifice, a instituțiilor subordonate și a instituțiilor aflate în coordonarea sa prin implementarea unor instrumente moderne specifice sistemului de control managerial intern.

Dintre rezultatele așteptate ale proiectului menționăm:

  • 1 raport de analiză privind capacitatea de implementare a sistemelor de control managerial intern privind capacitatea de implementare a sistemelor de control managerial intern
  • 1 ghid metodologic privind implementarea sistemelor de control managerial intern
  • 1 analiză comparativă privind sistemul de control managerial intern
  • 420 persoane din cadrul MECS și al instututiilor subordonate instruite în ceea ce priveste ghidul metodologic dezvoltat în cadrul proiectului și integritatea în sistemul educațional
  • Dezvoltarea și implementarea unui sistem informatic modern pentru susținerea activităților specifice de control managerial intern din cadrul MECS și instituțiile subordonate
  • Conferințe, dezbateri, seminar național, etc.
Pentru informatii detaliate despre Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative, va invitam sa vizitati www.fonduriadministratie.ro.
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro.

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Parteneri

ACI
MECS
ARES