Prezentare

Ministerul Educației și Cercetării Științifice, în colaborare cu Asociația Centrul pentru Integritate și Asociația Română pentru Evaluare și Strategie, implementează în perioada august 2014 – decembrie 2015 proiectul „Îmbunătățirea eficacității organizaționale a MEN și a instituțiilor subordonate prin dezvoltarea sistemului de control managerial intern”, SMIS 37635, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative”.

Necesitatea proiectului este dată de atribuțiile pe care Ministerul Educației le are conform legislației naționale în vigoare privind standardele de control managerial intern la entitățile publice şi pentru dezvoltarea acestora (OMFP nr. 946/2005 și OMFP nr. 1649 din 17 februarie 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 140/24.02.2011 privind completarea Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern).

Stabilirea sistemelor de control intră în responsabilitatea managementului fiecărei entități publice şi trebuie să aibă la bază standardele elaborate de Ministerul Finanțelor Publice. Sistemele de control managerial trebuie dezvoltate ținând cont de specificul legal, organizațional, de personal, de finanțare etc. al fiecărei entități publice în parte.    

Creşterea eficienței, transparenței activității și a responsabilității publice solicită administrației centrale și deconcentrate a școlii românești îmbunătățirea şi standardizarea procedurilor administrative, fundamentul sistemului de control managerial intern ce va fi dezvoltat prin prezentul proiect.

Prin rezultatele care vor fi dezvoltate, proiectul contribuie la  îndeplinirea obiectivelor Ministerului Educației și Cercetării Științifice şi ale instituțiilor aflate în coordonarea şi subordonarea sa, la nivel național.

Durata de implementare a proiectului: 16 luni

Pentru informatii detaliate despre Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative, va invitam sa vizitati www.fonduriadministratie.ro.
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro.

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Parteneri

ACI
MECS
ARES