Obiective

Obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea durabilă a capacității administrative a Ministerului Educației și Cercetării Științifice și a instituțiilor aflate în subordonarea sa, prin dezvoltarea sistemului de control managerial intern (SCMI).

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

  • Identificarea problemelor specifice activităților de control managerial intern impuse de legislația în vigoare
  • Generarea unui cadru procedural nou prin dezvoltarea unor instrumente moderne de sprijinire a activităților de control managerial intern
  • Creșterea competențelor personalului, prin activități de instruire specifică, pentru utilizarea sistemului dezvoltat prin prezentul proiect și alte tematici relevante pentru controlul managerial intern.

Implementarea proiectului va aduce beneficii semnificative în ceea ce privește desfășurarea activităților specifice de control intern și managerial în cadrul instituțiilor vizate, precum și în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor de raportare care decurg din actele normative în vigoare.

Pentru informatii detaliate despre Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative, va invitam sa vizitati www.fonduriadministratie.ro.
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro.

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Parteneri

ACI
MECS
ARES